Prevence zubního kazu

ZUBNÍ KAZ – JAK SE MU BRÁNIT?

Co to vlastně je zubní kaz? Odborně jde o lékařský termín pro bakteriální infekci, která způsobuje demineralizaci a zničení tvrdých tkání zubů.

Fakticky jde o výsledek tvorby kyseliny, která vzniká působením bakteriální fermentace zbytků jídla, nahromaděného na povrchu zubu. Tvrdé tkáně tak postupně slábnou a rozpadají se, obzvláště pokud demineralizace převýší přísun minerálů z vápníku v potravě nebo ze zubních past. Rozpad pevných tkání pak napomáhá rozšíření zubního kazu a díry či dutiny v zubech začnou vznikat po zničení zubní skloviny, dentinu a zubního cementu.

Poměrně často si člověk přítomnosti zubního kazu není vědom. Prvotním znakem je tvorba křídově bílých skvrn na povrchu zubu. To již signalizuje proces demineralizace. Tato bílá skvrna postupně hnědne a tvoří dutinu. Projevy zubního kazu pak asi zná prakticky každý. Aktivní kaz značí světlá matná skvrna. Pokud dojde k narušení či rozpadu skloviny, zuby se stávají citlivými na sladké, teplé nebo studené potraviny či nápoje.

Léčba, nebo-li vyvrtání

Léčba kazu v pokročilém stádiu už prakticky znamená pouze opravení poškozeného zubu, tedy vyplnění vzniklé dutiny. Pochopitelně nejprve je nutné odstranit zkažený obsah dutiny. Plombování zubů je prováděno nejčastěji za pomoci zubního amalgámu nebo kompozitní pryskyřice.

V případě velkého poškození zubu je poměrně často nutné použít keramickou vložku nebo umělou korunku. V případě, že je nerv nebo buněčná hmota zubu vážně poškozena, může pak dojít až k výplni kořenového kanálku.

Pokud však je zubní kaz objeven včas může být ještě zastaven. Za pomoci fluoridů a různých prevenčních metod je poměrně obvyklé, že je zub schopen se regenerovat. Klíčovým krokem k zabránění vzniku zubního kazu a k jeho prevenci je bezpochyby správná ústní hygiena.

To znamená, že je nezbytné absolvovat pravidelnou preventivní prohlídku u odborníka, a to dvakrát ročně. Dále pak čištění zubů minimálně dvakrát denně, denní použití dentální niti a jednou ročně absolvovat vyšetření zubním rentgenem. Při dodržování zmíněných pravidel je možné si udržet zdravé zuby a hlavně včas odhalit možný vývoj zubního kazu.


SOUVISEJÍCÍ TÉMATA