Zubní implantáty

Zubní implantáty pro lepší život

Zubní implantáty jsou vlastně náhrady jako korunka, můstek, zubní nebo obličejové protézy, které jsou chirurgicky vsazeny do kosti. Základem pro moderní zubní implantáty je biologický proces nazvaný osseointegrace, tedy již zmíněné upevnění titanové nebo keramické náhrady do kosti. Úspěch či neúspěch uchycení implantátů závisí na zdravotním stavu pacienta, lécích, které mohou ovlivnit proces osseointegrace, a také na kvalitě ústních tkání. Laicky je možné zubní implantáty označit prostě jako náhradní zubní kořeny.

Historie implatnátů

Implantáty jsou poměrně často považovány za moderní vynález, ale není tomu tak. Vždyť jedním z prvních příkladů úspěšného implantátu byl v roce 1913 Greenfieldův implantát, který využíval iridioplatinového drátu. Ovšem z archeologických nálezů vyplývá, že lidé se pokoušeli nahradit chybějící zuby nějakou formou implantátu již před tisíci let.

Kupříkladu již ve staré Číně se používaly bambusové kolíky, vsazované do kosti a ze starověkého Egypta pochází nálezy podobně tvarovaných kolíků, vyrobených z drahých kovů. U některých egyptských mumií byly nalezeny také transplantované lidské zuby nebo zuby ze slonoviny. V roce 1931 byla v Hondurasu nalezena spodní čelist mayské ženy, která měla chybějící řezáky nahrazeny kousky skořápky, tvarované do podoby zubů.

První použití titanu se pak datuje kolem roku 1940. Nejprve se integrace titanového materiálu zkoušela u králíků, a v roce 1965 byly poprvé použity titanové náhrady u lidského dobrovolníka.

Nové zuby

Lidi často zajímá, jak vlastně implantáty fungují a zda jsou s jejich použitím spojena nějaká rizika. V podstatě implantáty poskytují jakýsi pevný základ pro pevné nebo vyměnitelné zuby, které jsou vyrobeny tak, aby co nejvíce odpovídaly přirozenému stavu.

Rizika a komplikace spojené s implantátem se dělí na ta, která mohou nastat v průběhu operace, jako například nadměrné krvácení nebo poranění nervu, a na ta, která se mohou vyskytnout v průběhu prvních šesti měsíců, kam patří infekce nebo neschopnost integrace implantátu do kosti. Poslední skupinou potenciální rizik jsou ta, která mohou vznikat dlouhodobě, například mechanické poruchy.

Zubní zákroky jsou téměř vždy v mysli lidí spojeny s představou bolesti. V případě zubních implantátů lze říci, že při jejich zavádění existuje jen velmi malá míra nepohodlí. V průběhu aplikace může být použita lokální anestezie, a většina pacientů pak popisuje mnohem menší bolest než při trhání zubu.

Pro koho jsou vhodné

Pro použití zubních implantátů neexistují prakticky žádné limity. Pacient musí mít zdravé dásně a pevné kosti, aby implantát dobře držel. Také je nutné dodržovat ústní hygienu a pravidelně navštěvovat lékaře. Individuálně musí být posuzováni silní kuřáci, lidé trpící chronickými onemocněními jako cukrovka nebo srdeční choroby, či pacienti, kteří podstoupili léčbu ozařováním.

Primárně jsou zubní implantáty určeny pro podporu zubní protézy. Typický implantát je tvořen šroubem titanu, který připomíná kořen zubu, se zdrsněným nebo hladkým povrchem. Většinou jsou vyráběny z komerčně čistého titanu, který je k dispozici ve čtyřech různých stupních, dle obsahu uhlíku, dusíku, kyslíku a železa.

Typy implantátů

Zubní implantáty mohou být různého typu. U individuálních náhrad je opora implantátu nejprve připevněna opěrným šroubem a korunka zubní protézy je pak připevněna zubním cementem, malým šroubem nebo mohou být vyfrézovány z jednoho kusu. Tyto individuální náhrady mohou být použity pro jednotlivé zuby nebo i pro více zubů, a to ve formě pevného můstku nebo snímatelných zubních protéz.

Pevná zubní protéza je pak skupina zubů upevněných na zubní implantáty, aby nemohla být uživatelem odstraněna. Oproti tomu odnímatelné zubní protézy nejsou trvale upevněny a zubní protéza může být od implantátu odpojena pouhým tlakem prstu uživatele.

Výhody

Zubní implantáty přináší svým uživatelům celou řadu výhod, jako například:

  • Vylepšení vzhledu, neboť implantáty jsou navrženy tak, aby vypadaly jako vlastní zuby, ale postrádají jejich nedostatky
  • Vylepšení řeči, protože špatně padnoucí umělý chrup může způsobit, že řeč není srozumitelná
  • Zlepšení pohodlí, jelikož implantáty díky tomu, že se stanou součástí těla, odstraní nepohodlí snímatelných náhrad.
  • Usnadnění jídla, protože odnímatelné zubní protézy mohou působit problémy se žvýkáním, zatímco zubní implantáty umožní jíst oblíbené jídlo s důvěrou a bez bolesti
  • Zvýšení sebevědomí, neboť zubní implantáty vrací na tvář svého nositele úsměv a pomáhají mu cítit se lépe.
  • Zlepšení zdraví ústní dutiny, protože zubní implantáty neovlivňují vlastní zuby a v případě jednotlivých náhrad umožňují i snazší přístup mezi zuby, což vede ke zlepšení ústní hygieny.
  • Trvanlivost, jelikož zubní implantáty s dobrou péčí vydrží i po celý život.
  • Komfort, poněvadž zubní implantáty eliminují trapné situace při vypadnutí protézy i nezbytnost mít neustále po ruce lepidlo.

O zubní implantáty je třeba pečovat naprosto stejně jako o skutečně zuby, to znamená používat kartáčky, dentální nitě, antibakteriální ústní vodu a absolvovat pravidelné zubní prohlídky.


Mohlo by vás zajímat